Mobiele wanden - Dimensie creëren in ruimte en tijd

Paneelvouwwanden

Paneelvouwwanden zijn mobiele ‘paneelwanden’ echter de panelen zijn onderling verbonden door scharnieren. Vaak worden deze wanden toegepast daar waar ophanging aan een bovenconstructie niet mogelijk is omwille van een te zwakke bovenstructuur. De panelen rijden in een discreet vloerprofiel dat eventueel deels kan ingewerkt worden in de vloerafwerking. De panelen kunnen centrisch of excentrisch geparkeerd worden. Zoals bij de mobiele paneelwanden kunnen deze wanden akoestisch uitgevoerd worden en eventueel deels beglaasd.